مبل راحتی نوعی از مبلمان است که برای استراحت و آرامش در منزل و یا محل کار استفاده میشود. این نوع مبلمان دارای نشیمنهایی بزرگ و عریض و پشتی بلند است که به شما اجازه میدهد تا در حالت نشسته و یا دراز کشیده راحتی بیشتری را تجربه کنید.
با توجه به کوچک شدن فضای زندگی مبل های راحتی ال و مدولار که قابلیت چیدمانهای مختلفی را به شما میدهند گزینه های خوبی برای انتخاب هستند.